• Marka Hukuku

  Günümüzde ekonominin hızla gelişmesi,mal ve hizmetlerin artması nedeniyle piyasada bir malın taklit …

 • Miras Hukuku

  Miras hukuku miras bırakanın ölümü halinde onun intikale elverişli mal varlıklarının hayatta bulunan…

 • Tüketici Hukuku

  20.ve 21.yüzyılda yaşanan fabrikalaşma ve seri üretim anlayışına  paralel olarak,işletmelerin piyasa…

 • İdare Hukuku

  İdare,vatandaşlarına hizmetlerini götürürken,bu hizmetleri görebilmek için yetkili organları eliyle …

 • İcra Hukuku

  Borçlar genellikle kendiliğinden yerine getirilir.Borçluların herhangi bir zorlamaya maruz kalmadan …

 • Trafik Kazaları ve Tazminat Hukuku

  Trafik kazası sonucu zarar gören kişilerin veya vefatı halinde onun destekliğinden yoksun kalan yakı…

 • Ceza Hukuku

  Her insan toplumu sosyal barışa ihtiyaç duyar. Sosyal barış olmaksızın toplumların yaşamaları ve var…

 • Aile ve Boşanma Hukuku

  Aile kurumu insanlıkla aynı tarihi geçmişe sahiptir.İnsanoğlu var olduğundan beri kadın ve erkek mad…

 • İş Hukuku

  İş hukuku işçilerle işverenler arasındaki iş ilişkilerini ve sonuçlarını düzenleyen kurallar bütünüd…

Hizmetlerimiz

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması(HAGB) nedir,koşulları nelerdir?

Hüküm mevzuatımıza ilk kez 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu(ÇKK) ile girmiş ve ilgili kanunun 23.maddesinde düzenlenmiştir.Çeşitli tarihlerde yapılan ilave düzenlemelerle yetişkinler için de belirli koşulların sağlanması halinde aynı hükümlerin uygulanması mümkün kılınmış,nihayet Ceza Muhakemesi Kanununun(CMK)231.maddesinde yapılan değişiklikle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kurumunun uygulama alanı genişletilmiştir. Kanunun gerekçe metninde“Cezaya mahkumiyete bağlı …

Devamını oku »

Yargıtay’ın bankasya kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi  temyiz incelemesi nedeniyle önüne gelen bir davada,terör örgütüne başka bir şekilde üyelik ve aidiyeti ispatlanamayan sanığın sadece bankasya hesabının olmasından dolayı örgüt üyeliğiyle suçlanamayacağı,ancak örgüt üyeliğine yardım konusunun değerlendirilerek ,ispatı halinde bu yönde hüküm kurulması gerektiği yönünde karar vermiştir.Bahsedilen kararın tam metni aşağıdaki gibidir..       2017/1862 E.  ,  2017/5796 …

Devamını oku »

Uzlaştırma ne demektir?

Uzlaştırma kurumu.Ceza muhakemesi kanununun 5.kitabının”özel yargılama usulleri”üst başlığını taşıyan 2.kısmının 1.bölümünde yer alan 253,254 ve 255.maddelerinde düzenlenmiştir.Uzlaştırma sözlük anlamı olarak”uyuşmazlığın çözümlenebilmesi amacıyla yapılan yasal alışmaların tümü,iki yanın birbirine uymayan isteklerinde karşılıklı yararları birbirine yaklaştırma,yakınlaştırma yoluyla taraflar arasında bir anlaşma sağlama“anlamına gelir.Uzlaştırma eğitimli bir uzlaştırmacının yardımıyla,suçun mağduru ile failinin güvenli ve …

Devamını oku »

Trafik Kazaları ve Tazminat Hukuku

Trafik kazası sonucu zarar gören kişilerin veya vefatı halinde onun destekliğinden yoksun kalan yakınlarının maddi ve manevi zararının tazminine yönelik davalar ülkemizde dava konusu yapılan en yaygın hukuki sorunlardan birini oluşturmaktadır.Trafik kazası sonucunda açılacak maddi ve manevi tazminat davası,en az bir motorlu aracın karıştığı bir kazada,ölüm,yaralanma gibi bedensel zararlar ile zarar gören 3.kişilere ait …

Devamını oku »

Tüketici Hukuku

20.ve 21.yüzyılda yaşanan fabrikalaşma ve seri üretim anlayışına  paralel olarak,işletmelerin piyasalara büyük miktarlarda mal ve hizmet sunumuyla birlikte bu mal ve hizmetlerin kalitesi,niteliği,içeriği,insan ve doğaya zararları,fiyatları,bu mal ve hizmetlerden zarar görenlerin korunması,ayıplı malların değişimi yada iadesi gibi bu mal ve hizmetlerden yararlanmak zorunda olan tüketicilerin nasıl korunması gerektiği soruları ön plana …

Devamını oku »

Miras Hukuku

Miras hukuku miras bırakanın ölümü halinde onun intikale elverişli mal varlıklarının hayatta bulunan gerçek veya tüzel kişilere geçişini düzenleyen kuralları ve hükümleri içermektedir. Bu kural ve hükümlerin uygulanabilmesi için,bir gerçek kişinin ölümünün gerçekleşmiş olması gerekir.Mirasçı veya mirasçılar ölüm nedeniyle mirasbırakanın malvarlığı değerlerine halef olurlar.Miras hukukuna ilişkin ihtilaflar -Mirasçılık Belgesi verilmesi istemi …

Devamını oku »

Marka Hukuku

Günümüzde ekonominin hızla gelişmesi,mal ve hizmetlerin artması nedeniyle piyasada bir malın taklit veya benzerlerinin de yer almasını saglamıştır.Girişimcilerin uzun süren emek ve çabalarıyla oluşturdukları işletmelerine ait marka  haklarının hiç bir emek vermeden başkaları tarafından taklit edilmeleri,onların bu tür haksız davranışlardan korunmalarını gerektirmiştir.Marka hakları 2017 yılında yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai mülkiyet kanunu ile …

Devamını oku »

Ceza Hukuku

Her insan toplumu sosyal barışa ihtiyaç duyar. Sosyal barış olmaksızın toplumların yaşamaları ve varlıklarını devam ettirebilmeleri imkansızdır. Herkesin dilediği biçimde davrandığı bir toplumda sosyal barıştan söz edilemez,sosyal kargaşa ve bunalımlar baş gösterir. Bu nedenle, her toplumda insanların ortak yaşantıları,sosyal düzeni sağlayan kurallarla sürdürülür.Hiç şüphesiz toplumun sağlıklı ve barış içinde hayatını …

Devamını oku »

İdare Hukuku

  İdare,vatandaşlarına hizmetlerini götürürken,bu hizmetleri görebilmek için yetkili organları eliyle çeşitli kararlar almak zorundadır.Bu kararların sonucunda ya bir idari işlem yada bir idari eylem yapılır.Bunların temel amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir.İdari işlemler,idari makamlar tarafından kamu hukukuna ilişkin olarak kamu gücü kullanılmak suretiyle tek taraflı olarak yapılan,hukuka uygunluk karinesinden yararlanan,yürütülebilir nitelikli işlemlerdir.Fakat …

Devamını oku »

İcra Hukuku

Borçlar genellikle kendiliğinden yerine getirilir. Borçluların herhangi bir zorlamaya maruz kalmadan borçlarını yerine getirmeleri,düzenli işleyen sistemde ana kuraldır.Bu kanunlara,alacaklılara,sözleşmeye saygılı davranmanın bir geregidir.Durum böyle olması gerekirken her toplumda borcunu rızası ile yerine getirmeyen insanlar bulunmaktadır.Böyle durumlarda borcunu rızası ile ifa etmeyen kişilere karşı alacaklıların meşru olmayan yollara başvurması büyük toplumsal …

Devamını oku »

İş Hukuku

İş hukuku işçilerle işverenler arasındaki iş ilişkilerini ve sonuçlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. İş hukukunun temel ögesi işçi  olduğundan, insan odaklı bir hukuk dalıdır. İş hukuku kural olarak özel hukuk ilişkisidir. Ancak işçinin ve zayıfın korunması, sosyal devlet düşüncesiyle, emredici bir çok düzenlemeye yer verilmesi sebebile kamu hukuku özelliğinin de var olduğu söylenebilir. Bu yüzden sosyal devletler çalışma hayatınya …

Devamını oku »

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile kurumu insanlıkla aynı tarihi geçmişe sahiptir.İnsanoğlu var olduğundan beri kadın ve erkek maddi ve manevi anlamda birbirinin destekliğine ihtiyaç duymuş,biribirini yanında hissetmek istemiştir.Aile aynı zamanda tüm toplumların temelini teşkil etmiş,bu birlikteliğin korunması ve geliştirilmesi ayrıca toplum açısından özel bir yere sahip olmuştur.Tüm bunların yanında,bir arada yaşayan tüm insanlar gibi …

Devamını oku »

Ücretin geç ödenmesi halinde işçinin hakları nelerdir?

Çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri de işçinin ücretinin geç ödenmesi veya hiç ödenmemesi problemidir.Gerek işverenlerin ödemelerini gününde alamaması,gerek ekonomik krizler ve konjuktürel dalgalanmalar,gerek ihracat veya ithalat yapılan ülkelerle yaşanılan siyasi problemler nedeniyle bu durum sık olarak karşımıza çıkmaktadır.Sınırdaş ülkelerdeki savaşlarda bu durumu daha belirgin hale getirmektedir.Peki bu durumda ne …

Devamını oku »

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma ne demektir?

Halk arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma olarak adlandırılan evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma, Türk Medeni kanununun 166.maddesinde düzenlenmiştir ve genel boşanma sebebidir.Özel boşanma nedenleri olan zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı şeklindeki sebepler ise Türk Medeni Kanununun 161-165.maddeleri …

Devamını oku »
Wordpress Tema indir