Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği 5 Ağustos 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

uzlaYtYrma.png

Ceza muhakemesinde yeni uzlaştırma yönetmeliği 5 Ağustos 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanarak  yürürlüğe girmiştir.Buna göre Baroya kayıtlı avukatlar,hukuk mezunları ve  hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar uzlaştırmacı siciline kaydolabilecektir.Sicile kaydolabilmek için 36 saat teorik,12 saatte uygulamalı eğitim almış olmak ve yazılı sınavı başarıyla geçmiş olmak gereklidir.Sınavda 70 puan alınması gerekmektedir

ilgili linke ulaşmak için tıklayınız


142 - 15.08.2017 16:25